•  

Webshop met configurator voor cadeaus & drukwerk

In samenwerking met Drukkerij van Dijke ontwikkelt Segestia een nieuwe webshop met de volgende doelen:

 • De mogelijkheid aan klanten bieden om zelf een bepaald product samen te stellen op basis van een catalogus met beschikbare ontwerpen en eigen fotomateriaal.
 • Hierbij moet de klant direct het resultaat zien van bepaalde ontwerpkeuzes.
 • Zodra het eindresultaat naar wens is kan een klant zelf de bestelling plaatsen en veilig betalen.
 • Het door de klant samengestelde ontwerp moet zonder nabewerkingen geschikt zijn om te fabriceren.
 • Eventueel na bewerken moet mogelijk zijn. Daarom wordt geüpload fotomateriaal bij een bestelling bewaard.

   

Ontwikkeltraject

Het project begon in 2015 nadat het duidelijk was geworden dat de huidige webshop van Drukkerij van Dijke niet in de behoefte kon voorzien. Hieronder een samenvatting van het verloop van het ontwikkeltraject.

 1. Segestia onderzoekt met Drukkerij van Dijke of er software verkrijgbaar is, die voorziet in de functionele eisen voor het samenstellen van producten.
 2. Uit dit onderzoek blijkt dat er een productdesigner als component te koop is, wat grotendeels in de behoefte voorziet en met maatwerk aangestuurd en functioneel uitgebreid kan worden.
 3. Segestia maakt een prototype van een productdesigner met als basis het aangeschafte component. Hierbij wordt een functie ontwikkeld om een samengesteld ontwerp op te slaan, zodat Drukkerij van Dijke kan beoordelen of de uitvoer 1 op 1 geschikt is voor haar machines.
 4. Drukkerij van Dijke en Segestia stemmen de vormgeving van de webshop af en definiëren hoe de processen moeten verlopen.
 5. Segestia integreert het prototype in de webshop module en breidt de module uit met de overige functionaliteiten.
 6. In een iteratief proces ontwikkelen Drukkerij van Dijke en Segestia, diverse producten die met behulp van de webshop samengesteld kunnen worden. Ook worden er nog regelmatig nieuwe functionaliteiten aan de webshop toegevoegd.

 

Techniek

Randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de webshop is dat het ook mogelijk moet zijn om op tablets of smartphones een product samen te stellen. Om de ontwikkelkosten laag te houden is er voor gekozen om de applicatie als uitbreiding van de webshop module van het  Content Management Systeem Digicompleet te ontwikkelen. Hierdoor voorzien we direct voor 80% aan de functionele behoefte. Het gekochte component wat grotendeels in de behoefte voor het samenstellen van een product voorziet is op het javascript framework jQuery gebaseerd. Overige functionaliteiten zijn ontwikkelt in ASP.Net C#, HTML5 en Javascript / jQuery. De gegevens worden opgeslagen in een MSSQL Database. Door een klant bestelde ontwerpen zijn als een zip bestand via het backoffice van het CMS te downloaden.