Informatiesysteem de Wegkennisbank

Door Segestia 18 februari 2019

NS ontwikkelt de Wegkennisbank samen met: Segestia, NS Reizigers, ProRail, Gebruikersgroep machinisten, Loxia en NS Opleidingen. NS heeft hierbij de volgende doelen:

 • De papieren spoorkaarten (A1 formaat) digitaal toegankelijk maken voor de machinist. De kostbare papieren kaarten afschaffen.
 • De machinist vlak voor aanvang van zijn dienst op de spoorkaarten gedetailleerd informeren over wijzigingen / storingen in de infrastructuur.
 • Stimuleren van praktijkkennis, machinisten delen hun praktijkkennis op de spoorkaart met hun collega's.
 • De machinist kan spoorkaarten bekijken waarin toekomstige veranderingen in de infrastructuur al zijn verwerkt.

   

Ontwikkeltraject

De Wegkennisbank begon in 2009 met een prototype op basis van de ideeën van een machinist. Het concept was een succes en vormde het begin van een iteratief ontwikkelproces waarbij de business case, ambities en weloverwogen ontwikkelstappen elkaar in evenwicht hielden. Hieronder een samenvatting van het verloop van het ontwikkeltraject.

 1. Segestia ontwikkelt samen met gebruikersgroep het prototype van de Wegkennisbank.
 2. NS Opleidingen ontwikkelt een methode om samen met machinisten het begrip wegkennis te definiëren en eenduidig vast te leggen.
 3. Segestia ontwikkelt samen met de gebruikersgroep machinisten een unieke interface om op een intuïtieve manier te navigeren door alle spoorkaarten.
 4. NS neemt afscheid van papieren wegwijzers. De digitale spoorwijzers zijn 100% toegankelijk voor alle machinisten, ook in gebieden met geringe bandbreedte, ook als het netwerk zou uitvallen.
 5. Diverse partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling en het onderhoud van de spoorkaarten. Segestia heeft de leidende rol om dit proces te optimaliseren. Segestia ontwikkelt daarnaast een voorziening waarbij iedere machinist kan helpen foutjes in de spoorkaart te melden en op te lossen.
 6. De spoorkaarten worden steeds beter, de machinisten hebben behoefte aan een handzaam printje. Segestia ontwikkelt de mogelijkheid willekeurige uitsnedes uit de spoorkaarten te selecteren en als verzorgd boekje te printen.
 7. De machinist kan foto's en video's zelf uploaden,  de mediabestanden worden automatisch geschikt gemaakt voor de Wegkennisbank.
 8. De Wegkennisbank bevat niet alleen spoorkaarten van de huidige infrastructuur maar ook van de geplande en gerealiseerde verbouwingen op het spoor.
 9. Steeds meer afdelingen van NS laten hun informatie over de spoorinfra door Segestia ontsluiten in de Wegkennisbank. Voorbeelden zijn:
  • Actuele wijzigingen/storingen op het gebied van de spoorinfra.
  • Leerdoelen t.b.v. wegleren.
  • Informatie over energie zuinig rijden.
 10. Segestia ontwikkelt een app waarmee de machinist  informatie t.b.v. energiezuinig rijden op de smartphone kan raadplegen.
 11. Ook andere spoorwegmaatschappijen maken gebruik van de Wegkennisbank.

Techniek

De Wegkennisbank is browserbased. De oplossing bestaat uit een cliënt bestaande uit een combinatie van de Rich Internet Application (RIA) Silverlight, HTML4 en Javascript. Serverside is de applicatie ontwikkelt in ASP.Net C# en een MSSQL Database.

Spoorkaarten

Segestia ontwikkelt een nieuw navigatiesysteem om door 529 spoorkaarten te navigeren, elk ter grote van 7 aaneengesloten A2 tekeningen. Met een importfunctie worden de spoorkaarten omgezet naar een piramide van afbeeldingen  Microsoft Deep Zoom technologie.  Als de gebruiker een spoorkaart bekijkt worden de onderliggende en naastgelegen afbeeldingen op de achtergrond ingeladen. Op deze manier kan de gebruiker met beperkte belasting van het netwerk door de spoorkaarten navigeren.

Afdrukken

De technische uitdaging bij het printen zit in het vinden van een juiste belans tussen de afdrukkwaliteit en het te printen gebied van de spoorkaart. Hierbij rekening houdend dat de spoorkaarten verschillende hoogtes hebben varierend tussen A4 en A2 formaat. Segestia heeft hiervoor een aantal schaal en vergrotingsfactoren gedefinieerd waaruit de gebruiker kan kiezen bij het maken van een afdruk.

Versiebeheer

De spoorkaarten vormen een delicaat geheel. Segestia ontwikkelt hiervoor een maatwerk beheertool voor versiebeheer.

 • Naast de actuele spoorkaart moeten ook de toekomstige wijzigingen aan de railinfra voor de gebruiker zichtbaar zijn. Ook voor kwaliteitscontroles is de tooling zo ingericht dat de volledige geschiedenis van kaartuitgaves kan worden opgevraagd.
 • De beheertool kopieert bij het toevoegen van vernieuwde spoorkaarten de vastgepinde informatie automatisch naar de nieuwe versie van de spoorkaart.
 • De beheertool regelt dat de Wegkennisbank de juiste versie van de spoorkaart op basis van de indienststellingsdatum van een wijziging aan het spoorwegnet.

Bewaken van de referentiële integriteit

Cruciaal voor de Wegkennisbank is dat de referentiële integriteit tussen de verschillende bladen en kaartversies is geborgd.

 • Segestia heeft de leidende rol om samen met ProRail en RIGD Loxia technische controles te definiëren. Segestia bouwt tooling voor de automatische controles.
 • Machinisten kunnen met een reactieknop in de Wegkennisbank een fout in de spoorkaarten eenvoudig melden. RIGD Loxia verwerkt deze meldingen in het proces voor beheer en onderhoud.

Toegankelijkheid Wegkennisbank (LMS)

De Wegkennisbank is toegankelijk via de browser en via apps.

 • Het Learning Management System (LMS) van Segestia wijst de Wegkennisbank op basis van personeelsgegevens aan de juiste doelgroep toe. De Servicedesk onderhoudt de autorisaties.
 • Ook de apps worden door het LMS toegewezen daarnaast is de  toegang ook per device geregistreerd. Door een bepaald device uit te sluiten haalt de app geen nieuwe kaartdata meer op en wordt de verouderde data van het device verwijderd.

Technische implementatie

De hardware architectuur bestaat uit een serverpark waar de applicatie wordt gehost, leerpc’s op diverse stations in Nederland en pc’s in de verblijfruimten van machinisten dedicated voor het gebruik van de Wegkennisbank.

Het Learning Management System regelt de distributie van de Wegkennisbank voor de gebruiker thuis en op de standaard werkplekken. Zodra de machinist de applicatie opstart,  wordt kaartdata op aanvraag gedownload.

 • De pc’s in de verblijfruimten zijn geconfigureerd volgens een door Segestia gedefinieerde High Availability configuratie. Om te garanderen dat het altijd mogelijk is om kaartdata en infrawijzigingen te raadplegen zijn de kaartdata persistent gemaakt door in een offline cache directory op het werkstation op te slaan. De applicatie werkt op deze pc’s daardoor ook in geval van een netwerkstoring. De cache wordt geheel automatisch bijgewerkt.
 • De kaarten worden in de nachtelijke uren geautomatiseerd naar de pc's gedistribueerd naar pc’s in gebieden met geringe bandbreedte. Op deze manier blijft de belasting van het netwerk beperkt. Segestia ontwikkelt tooling om het proces van distributie te monitoren en kan de beheerder actie ondernemen.

Tags:

App development Wegkennisbank