Online bestelsysteem voor tandtechnische werkstukken

Door Segestia 17 februari 2019

DENTALeuro is een online laboratorium met uitgebreide service. DENTALeuro produceert op slimme, digitale en kostenbesparende wijze tandtechnische werkstukken. Deze casus neemt u mee in de ontwikkelingen die tot het eerste online tandtechnisch laboratorium hebben geleid.

DENTALeuro & DENTALholland ontwikkelt het bestelsysteem in samenwerking met Segestia Solutions. DENTALeuro & DENTALholland heeft hierbij de volgende doelen:

 • Door middel van een online bestelformulier tandtechnisch werk uitbesteden en als onlinedienst aan haar klanten aanbieden.
 • Elektronisch uitwisselen van 3D gebitscans tussen tandtechnicus en producent.
 • Het proces transparant maken, door de besteller te informeren over de totaalprijs van het werkstuk.

   

Ontwikkeltraject

Het project DENTALeuro begon in 2013 met het idee om het bestellen van tandtechnisch werkstukken als online dienst aan te bieden. Een dergelijk online bestelproces bestond nog niet in de markt. Het zou het begin zijn van een iteratief proces waarbij er nieuwe varianten van het bestelformulier zijn ontworpen voor verschillende soorten tandtechnische werkstukken. Hieronder een samenvatting van het verloop van het ontwikkeltraject.

 1. Segestia ontwikkelt een portaal waarop een tandtechnicus bestellingen kan plaatsen en terugvinden.
 2. Segestia maakt een ontwerp van een elektronisch bestelformulier om een tandtechnisch werkstuk in logische stappen samen te stellen. Hierbij wordt een methode ontwikkeld om per gebitselement opties, materialen en eigenschappen voor de afwerking te selecteren.
 3. Segestia breidt het ontwerp uit met de mogelijkheid om bestanden van een gebitsscan te uploaden en in het formulier bij te sluiten.
 4. DENTALeuro en Segestia vertalen het ontwerp in afstemming met de producent naar een werkende bestelformulier.
 5. In een iteratief proces ontwikkelen DENTALeuro en Segestia, in afstemming met een aantal producenten, diverse nieuwe varianten van het bestelformulier. Ook worden er nog regelmatig nieuwe functionaliteiten aan het portaal toegevoegd.

Dit ontwikkeltraject is ook toegepast voor het ontwikkelen van het bestelsysteem van DENTALholland. Hier kunnen tandtechnische werkstukken direct door een tandarts of tandartsassistent(e) besteld worden. Segestia heeft het ontwerp voor DENTALholland herzien zodat deze optimaal is afgestemd op de nieuwe gebruikersgroep.

Techniek

Randvoorwaarde voor de ontwikkeling van het bestelsysteem is dat de bestelformulieren via een webbrowser ingevuld kunnen worden. Om de ontwikkelkosten laag te houden is er voor gekozen om de applicatie als uitbreiding van het Content Management Systeem Digicompleet te ontwikkelen. De applicatie is ontwikkelt in ASP.Net C#, HTML5 en Javascript. De gegevens worden opgeslagen in een MSSQL Database. De bestelformulieren worden in de vorm van PDF documenten over FTP of via een web interface aan de fabrikant aangeboden.

Uitdagingen bestelformulier

Voor het selecteren van de materiaalkeuze en de afwerking opties per gebitselement heeft Segestia een interface ontwikkeld.

 • Er zijn zeer veel combinaties van materialen en afwerking mogelijk, met ieder haar eigen randvoorwaarden. Bepaalde keuzes vereisen bovendien aanvullende definities van de gebruikers. Om dit te ondervangen heeft Segestia de keuzemogelijkheden in verschillende logische stappen ondergebracht
 • Validatie van het elektronische formulier vindt plaats door middel van een aantal varianten controles, die van toepassing zijn op het gehele formulier. Hierdoor biedt Segestia de flexibiliteit om de technische validatie in afstemming met DENTALeuro en DENTALholland bij te stellen.

Uitwisselen van bestellingen

Door het elektronisch formulier te vertalen naar een PDF document kan een bestelling eenvoudig worden uitgewisseld met de producent.

 • Segestia heeft een uploadfunctie ontwikkeld waarin 'Surface Tessellation Language' (STL) bestanden van een gebitscan aan een order kunnen worden bijgevoegd.
 • voorbeeld STL bestandEen gebitscan bestaat vaak uit meerdere STL-bestanden. Deze bestanden beschrijven de oppervlaktegeometrie van het gebit. Uit onderzoek van DENTALeuro blijken er grote verschillen te zitten in de nauwkeurigheid en de totale bestandsgrote van een gebitscan. Om de mogelijkheid te bieden om deze bestanden met de producten uit te wisselen voegt Segestia de bijgevoegde STL-bestanden samen tot een zip bestand.
 • De producten heeft de mogelijkheid om uit een web interface of vanuit een FTP server de bestanden te downloaden voor het vervaardigen.
er de bestanden te downloaden voor het vervaardigen.

Tags:

Bestelsysteem Websites & Webshops

Gerelateerde berichten

Online bestel- & ketenmana...